Aplikace KalorickeTabulky.cz Získat

Jan Vyjídák: Jak setřepat diabetes 2. typu? Praktické tipy na úpravu jídelníčku

Diabetes 2. typu, také diabetes mellitus 2. typu (DM2), onemocnění dříve známé jako tzv. stařecká cukrovka, neboť se týkala převážně starších osob na sklonku života, dnes postihuje i děti a náctileté. Jen v ČR trápí přes jeden milion pacientů.

Ještě docela nedávno bylo považováno za tzv. chronické a progresivní, tedy bez možnosti vyléčení a s postupně se zhoršujícími symptomy, včetně srdečních infarktů, mozkových mrtvic, slepoty či amputací.

Jak se vlastně diabetes 2. typu projevuje? Jde o zvýšenou krevní glukózu (glykémii) z důvodu poruchy sekrece inzulinu. Vyšší glykémie se po dlouhou dobu nemusí nijak projevit – pacient o nich nemusí vůbec vědět. Zvýšená glykémie je často zjištěna náhodně, například při preventivním vyšetření u praktického lékaře. Součástí diabetu 2. typu je však také inzulinová rezistence (necitlivost k účinku inzulinu), která se často rozvine řadu let před zvýšením glykémie. Inzulinová rezistence je provázená zvýšenou hladinou inzulinu a s tím souvisí zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění, včetně vysokého krevního tlaku, mrtvice a infarktů. Diabetes 2. typu je ve své podstatě závažným onemocněním cév. Nejčastěji bývá spojeno s nevhodnou stravou, životním stylem a dlouhodobě nadměrným přísunem energie.

Inzulinová rezistence (převzato od Teda Naimana)

Inzulinová rezistence (převzato od Teda Naimana)

Pacienti se při oznámení diagnózy často dozví, že mají méně jíst a více cvičit. A že budou muset po zbytek života brát léky, případně si dokonce píchat inzulin. Česká diabetologická společnost aktuálně doporučuje tzv. racionální (vyváženou) stravu, případně vegetariánskou stravu. A pacientům s nadváhou také nižší kalorický příjem a více pohybu pro udržení hmotnosti.

Co když ale pacient chce zkusit diabetes 2. typu setřepat, odborně „dosáhnout remise“?

Chirurgií k remisi

První poznatky o tom, že pacienti s diabetem 2. typu mohou dosáhnout remise, tedy dlouhodobě normálních hladin krevní glukózy, přišly z operačních sálů. Ukázalo se, že když chirurgové u obézních pacientů s DM2 provedli operační zákrok, například tzv. gastrický bypass, téměř okamžitě to vedlo k zásadnímu zlepšení či přímo k normálním hladinám glykémie. Navíc pravidelně ještě předtím, než pacienti stihli díky zákroku výrazně snížit hmotnost.

Protože vysoké procento pacientů s DM2 současně trpí nadváhou či obezitou, dospěli odborníci nejdříve k závěru, že je to právě radikální snížení hmotnosti, které může vést k remisi diabetu. Taková redukce hmotnosti, obvykle 10-15 kg, ale většinou trvá týdny a měsíce, zatímco například pacienti po tzv. RYGB zákroku měli dramaticky lepší výsledky ještě před propuštěním z nemocnice. Byl popsán i případ, kdy pacient s DM2 před zákrokem užíval 400 jednotek inzulinu, a před propuštěním domů o několik dnů později žádný inzulín.

Nadměrný tuk v játrech a slinivce

Vedle bariatrické chirurgie se v posledních letech objevily klinické studie, které ukazují naprosto radikální výsledky programu nízkoenergetické diety ve spojení s edukací, jak udržet sníženou hmotnost. Po prvním roce dosáhlo remise 48 % účastníků na tomto programu, po druhém roce jich bylo v remisi stále ještě 36 % – to jsou zcela nevídané výsledky, jakých nedosahují žádné léky. Nízkoenergetická dieta zahrnovala výrobky v podobě polévek, koktejlů či tyčinek, denně celkem asi 850 kalorií s dostatečným obsahem všech důležitých vitamínů a minerálů (program vedla sestra nebo nutriční terapeut v ordinaci praktického lékaře). Redukce hmotnosti byla provázena významným snížením tuku v játrech a slinivce, což podle vědců přispělo k obnovení správné funkce metabolismu.

Příznivý vliv přitom vedle DM2 (studie DiRECT) ukázaly i další studie, například u pacientů s prediabetem (studie PREVIEW). Prakticky to znamená, že pokud člověk zvládne 8-12 týdnů tímto způsobem snížit svou hmotnost o 15 kg, má velkou šanci, aby DM2 úplně setřepal. A pokud se vhodnými úpravami stravy a životosprávy podaří udržet sníženou hmotnost, případně dokonce snížit ještě víc, může se tak vyhnout jak zvýšeným glykémiím (tak i lékům) a výrazně tedy snížit riziko diabetických komplikací.

Existují přitom starší studie, podle kterých lze podobné redukce hmotnosti dosáhnout i na stravě ze základních a minimálně zpracovaných potravin, jak to kolem roku 1920 navrhoval i zakladatel československé endokrinologie Josef Charvát. Pro každého nově diagnostikovaného pacienta s prediabetem i DM2 je vždy užitečné zjistit si podrobnosti a poradit se se zkušeným lékařem. To platí zejména pro pacienty užívající léky.

Nízkosacharidová strava

V posledních několika letech další studie ukazují výrazný efekt nízkosacharidové stravy na redukci hmotnosti a s tím spojenou remisi DM2. Nízkosacharidovou stravu obvykle tvoří maso, ryby, vajíčka, mléčné výrobky, semínka, ořechy, bezškrobová zelenina a bobulovité ovoce. Naopak se nejí moc pečiva ani dalších běžných příloh, vyloučeny jsou všechny vysoce zpracované potravinářské produkty. Nízkosacharidová strava obvykle obsahuje méně než 130 gramů sacharidů denně.

Příklady potravin typických pro nízkosacharidovou stravu (Ted Naiman)

Příklady potravin typických pro nízkosacharidovou stravu (Ted Naiman)

V ČR není zatím oficiálně doporučována (výjimku od roku 2016 tvoří ženy s těhotenskou cukrovkou), zejména kvůli historickým obavám z vyššího obsahu cholesterolu a nasycených tuků, případně také z obav před možným tloustnutím kvůli dvojnásobnému kalorickému obsahu tuků. V československé medicíně ale nejde o žádnou novinku, tzv. „přísně masitou stravu“ zmínil již Josef Thomayer jako „hlavní terapeutický výkon náš při diabetu“, redukční variantu pak už zmiňovaný Josef Charvát.

Tato strava je díky novým studím součástí nedávných doporučení a stanovisek pro pacienty s DM2 ve Velké Británii, Švédsku, na Islandu, v USA i v Austrálii. A úspěšná redukce hmotnosti na této stravě byla ve studiích spojena s nečekaně vysokou mírou remise DM2.

Rostlinná strava ze základních potravin

Ačkoliv zatím chybí kvalitní studie, které by možnost remise prokazovaly i v případě využití tzv. rostlinné stravy ze základních potravin (Whole Food Plant Based), vědecké poznatky o příznivém efektu takové stravy na redukci hmotnosti a výrazné zlepšení kompenzace DM2 jsou k dispozici a naznačují možnost remise DM2 i na této stravě. Je to strava velmi bohatá na základní a minimálně zpracované potraviny s vysoký obsahem sacharidů, a naopak s velmi nízkým příjmem živočišných potravin (nejde ale o vegetariánskou stravu, malé množství masa a ryb je povoleno).

Prevence vzniku DM2

Proč ale čekat na vznik DM2, když u pacienta dojde k záchytu prediabetu? Prediabetes zahrnuje více poruch, včetně zvýšené glykemie nalačno nedosahující kritérií pro diagnózu DM2, a zvýšené hladiny glukózy při tzv. glukózovém zátěžovém testu (OGTT). I pacienti s prediabetem mají možnost se tohoto onemocnění zbavit a předejít tak jejímu rozvoji do stádia DM2. Stačí například úspěšně snížit hmotnost na racionálně sestavené redukční stravě obsahující 40 % kalorií v sacharidech, 30 % v tucích a 30 % v bílkovinách (lze označit i jako stravu bohatou na bílkoviny). V nedávné studii na takové stravě „setřepali prediabetes“ všichni účastníci studie, což je naprosto neslýchaný výsledek. Všichni tak současně výrazně snížili své riziko vzniku DM2.

Shrnutí

Zatímco ještě docela nedávno se vycházelo z představy, že DM2 se lze zbavit jen chirurgickým zákrokem, dnes už víme, že DM2 i prediabetes lze snadno setřepat jednoduchými opatřeními životního stylu – především volbou kvalitní dobře sestavené stravy.  Ať už jde o program zahrnující klinicky ověřené produkty v prášku/koktejly, anebo stravu nízkosacharidovou, rostlinnou či bohatou na bílkoviny, nejdůležitější je najít stravu, která člověku vyhovuje a necítí se na ní neustále hladový. To jsou základní předpoklady pro dosažení a udržení optimální hmotnosti, a s tím spojené remise DM2 i prediabetu, případně prevence jejich vzniku. Do Říma vede více cest – zbývá jen vyrazit.

Zdroje:

Z archivu aneb přečtěte si také:

Mgr. Jan Vyjídák, LL.M. MSc.
https://www.janvyjidak.com

Advokát a nezávislý poradce v oblasti výsledků lékařské péče a procesní optimalizace ve zdravotnictví. Spoluautor odborných článků na téma nízkosacharidové stravy a průmyslového zpracování potravin. Věnoval se zdravotnickému právu a řízení ve zdravotnictví a spolupracoval s předními britskými lékaři a nemocničními týmy na zlepšování zdravotní péče.

Specificky se zaměřuje na medicínu a výživu založenou na důkazech, zdravotnická data, klinické a epidemiologické studie a také obecně na problematiku spojenou s inovacemi ve zdravotnictví a s fungováním zdravotnických systémů.

Zakladatel webu Neslazeno.cz, zakládající člen Globopol.cz

15.9.2019 Články, Jak si udržet zdraví

Související články

MUDr. Kristina Skulínková: Skvělé návyky úspěšných a spokojených lidí, které pomohou i vám

MUDr. Kristina Skulínková: Skvělé návyky úspěšných a spokojených lidí, které pomohou i vám

Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělají úspěšní a spokojení lidé jinak, že se jim tak daří a jsou tak v pohodě? Ono to zadarmo asi nebude…

S návyky je to tak – vypadají třebas i obtížně a nechce se vám do nich, ale když u nich vydržíte a stane se z nich opravdu automatický zvyk, začnou se dít zázraky a vy už nebudete chtít se svým zvykem přestat! Jednak proto, že se z něj stane nedílná součást vás samotných, jednak proto, že má skvělé výsledky, o které nechcete přijít, a z toho všeho máte libý pocit, který si chcete udržet.

Celý článek 8.5.2024