Aplikace KalorickeTabulky.cz Získat

Kdo může za obezitu dětí a jak ji léčit

Jak jsme na tom s obezitou dětí v současnosti?

Před 30 lety mělo 10 % dětí kila navíc a z velké části byly v pásmu nadváhy. Dnes je to 25 % dětí – každé čtvrté dítě váží více, než by mělo. A bohužel se jedná z velké části ne o nadváhu, ale o obezitu.

Zdravotními problémy tak může mnoho dětí trpět v časnějším věku, než v jakém postihnou problémy většinu rodičů s kily navíc (vysoký tlak, srdečně cévní onemocnění, cukrovka 2. typu apod.). Nestačí doufat, že dítě z obezity vyroste.

Kdo může za obezitu dětí a jak ji léčit

Na konferenci České obezitologické společnosti a Společnosti pro výživu na podzim r. 2022 bylo výsledkem smutné konstatování, že systematická terapie obezity pro děti chybí. Je na nižší úrovni než terapie pro dospělé, a přitom všichni víme, jak velký je to v současnosti problém. A navíc dítě ve většině případů z obezity nevyroste.

 • Nejlepší je samozřejmě prevence – aby kila navíc vůbec nevznikla. Ale když už tady jsou, pak základem úspěchu je motivovaný odborník a motivovaná rodina, což se málokdy sejde.

Zcela chybí dětská obezitologická centra, kde by byla poskytnuta komplexní dlouhodobá práce s rodinou. Po analýze stravovacích a pohybových návyků a roli psychiky při vzniku kil navíc by se připravil individuální program pro každé dítě a celou rodinu. Součástí centra by měl být pediatr, endokrinolog, nutriční terapeut, fyzioterapeut a psycholog a další odborníci. Je třeba si uvědomit, že při změně je třeba pracovat s motivační připraveností rodičů i dítěte.

Pomocnou ruku v době, kdy pediatři jsou přetíženi, podává například STOB (Stop Obezitě) prostřednictvím nabídky kurzů zdravého životního stylu pro děti a rodiče (STOBík), a to nejen s přímou účastí, ale i online, aby se mohly účastnit rodiny z celé republiky (viz vizitka níže).

 • Terapie dětské obezity je především v rukách rodiny.

Jak pozná rodič, že dítě potřebuje hubnout?

Mohlo by se zdát, že rodič si všimne pouhým okem, že dítě má nadváhu nebo obezitu, a bude se snažit s tím něco dělat. Bohužel tomu tak není. Rodič obklopen celou širokou rodinou s kily navíc obezitu svého dítěte často nevidí, nebo ani nechce vidět. Nechce měnit zažité stereotypy, které jsou na první pohled pohodlné (než přijdou závažné zdravotní problémy). Čím dříve obezita u dětí vznikne, tím je větší nebezpečí dřívějšího nástupu zdravotních problémů.

Každý rodič má v očkovacím průkazu dítěte percentilové grafy, dle kterých je dítě zařazeno do pásma normy, nadváhy či obezity. I když pediatr upozorní rodiče na nadváhu nebo obezitu dítěte, rodič si neuvědomuje závažnost situace, zejména pokud má sám kila navíc, která neřeší.

Kdo může za obezitu dětí a jak ji léčit

Jaká jsou rizika kil navíc u dětí?

Rizika jsou nejen zdravotní, ale i psychická. Dnes už nikdo asi nepochybuje o tom, že obezita je nemoc a způsobuje pacientům závažné problémy jako srdečně cévní onemocnění, diabetes 2. typu, onemocnění pohybového ústrojí apod.

Obezita se negativně odráží nejen na tělesném zdraví dítěte, ale i na jeho psychice. Současná civilizovaná společnost vytváří klima negativního postoje k lidem s obezitou, zesměšňuje je v masových médiích, mechanicky spojuje kila s hodnotou osobnosti, kdy vyzdvihuje vyhublost. Obezita ztěžuje dítěti život již od útlého věku. Již v mateřské škole se v různých průzkumech ukázalo, že děti s obezitou patří mezi děti nejméně oblíbené a tato diskriminace se s nimi táhne po celý život. Děti navíc nedají často najevo, jak je obezita trápí.

Na co by se měla rodina zaměřit?

Nejlepší by byla odborná konzultace u pediatra, nutričního terapeuta, případně psychologa, fyzioterapeuta apod. Těch je však nedostatek. Jedním z možných řešení je využít i v problematice řešení obezity telemedicíny. Pomoci mohou kvalitní kurzy zdravého životního stylu pro děti a rodiče vedené odborníky, naživo i on-line.

Základem je pravidelný režim jídla s důrazem na nevynechávání hlavních jídel a odstranění celodenního zobání. Dále pracujte na postupném omezování až vyřazení pití sladkých nápojů. Někdy se podaří pití sladkých nápojů vyměnit za nesladké naráz, dejte však pozor, aby nedošlo k snížení množství přijímaných tekutin. Dalším krokem je zvýšení příjmu zeleniny, případně ovoce. Omezujte konzumaci nutričně nevýhodných potravin bohatých na přidané cukry, sůl a nevhodné tuky (omezení konzumace bonbonů, sušenek, zákusků, sladkého pečiva, smažených potravin, slaných pochutin, uzenin apod.). Snižte návštěvy fastfoodů a konzumaci ultrazpracovaných potravin. Učte děti jíst kvalitní základní potraviny (zelenina, ovoce, neochucené mléčné výrobky, luštěniny, obiloviny, maso, ryby, vejce apod.). Dbejte na konzumaci dostatku bílkovin (ryby, libové maso, vejce, mléčné výrobky, luštěniny) a přiměřené množství kvalitních tuků (olivový a řepkový olej, ořechy, semínka, ryby).

Cílem je také zvýšit pohybovou aktivitu jak aktivní, tak rutinní a snižovat sedavou činnost. Nové výzkumy ukazují, že sezení bez přerušení je zdravotně velmi rizikové, Pokud vedeme dítě k aktivnímu pohybu, ale ve zbývající době ho necháme sedět nehnutě několik hodin např. u televize či počítače, snižují se i klady aktivního pohybu.

Můžete začít tím, že omezíte vy i dítě sedavou činnost a přerušujte ji minimálně každou půl hodinu, byť krátkým pohybem. Stačí se při televizi např. při každé reklamě protáhnout nebo se projít po bytě a při samotném sledování programu lze hopsat nějakou dobu správně na fitbalu, jet na rotopedu – rodič při zprávách a dítě při pohádce apod.

 • Při rodinných oslavách si předem naplánujte činnosti, při kterých strávíte minimum času u stolu. A uvidíte, že dítě si nakonec bude s vámi radši hrát než sedět přejedené nečinně u stolu.

Největší vliv na zdravý životní styl dětí má rodina. Pokuste se vybrat si některé z následujících rad a postupně je zařazujte do života.

Snažte se dostat děti z jejich pokojů ke společnému alespoň večernímu stolování. Vytvořte otevřenou a podporující atmosféru, povzbuzujte rodinu k přátelské diskusi a vytvářejte pozitivní prostředí kolem jídla, které bude podporovat zdravé chování a vztah k jídlu. Zabraňte vytváření stresového prostředí kolem jídla. Neřešte u jídla nepříjemné věci jako špatné známky ve škole apod. Společné stolování nabízí příležitost k sdílení zážitků z celého dne, plánování volnočasových aktivit, což může pomoci udržet pozitivní vztah k jídlu a zvýšit pocit pospolitosti mezi členy rodiny.

 • Ve vztahu k jídlu se uplatňuje sociální učení a nápodoba.

Dítě vnímá chování rodičů a jejich reakce si spojuje s určitým jídlem, které je podáváno. Vnímá jak kladné podněty (to jsem si pochutnal), tak záporné (výrok otce – nejsem králík, abych jedl zeleninu).

Jezte všímavě: Učte dítě poslouchat své tělo a trénujte všímavé jedení. Děti by neměly jíst automaticky při vykonávání nejrůznějších činností. Veďte tedy děti k tomu, když jí, tak ať při tom nedělají nic jiného (vypněte televizi, odstraňte hračky, tablety, mobily – i vaše). Věnujte se všichni plně jídlu – ptejte se dítěte, jaké má pokrm barvy, tvar, jak voní, jakou má chuť – tím pomůžete se dítěti více zpřítomnit a jíst všímavě. Učte tedy děti už odmala vychutnávat si každé sousto a dejte tělu šanci registrovat pocit sytosti. Děti by se měly učit rozpoznat pocit hladu a nasycení, a když jsou syté, nepřejídat se. Všímavé jedení zvyšuje citlivost k nasycení, takže rodiče i děti s kily navíc by měli snížit případnou nadměrnou konzumaci potravin a pokrmů. Pomáhá také vybírat si kvalitnější potraviny, protože při všímavém jedení rodiče i děti zjistí, že jim potravina (např. nekvalitní uzenina či limonáda) leckdy nechutná.

Kdo může za obezitu dětí a jak ji léčit

Pár tipů na závěr

 • Pokud kritizujeme, tak nikdy postavu, kila dítěte, ale konkrétní nevhodné chování.
 • Zpětná vazba by měla vyznít pozitivně, i když hovoříte kriticky. Vždy je třeba mluvit o konkrétní činnosti, která se vám třeba nelíbí, a nemluvit negativně o dítěti obecně.
 • Nepoužívejte jídlo jako výchovný prostředek, není vhodné jídlem trestat ani odměňovat, dítě odměňujte spíše zážitky či splněním jeho přání než sladkostmi, nenahrazujte dítěti lásku jídlem.
 • Sladkosti nedáváme za odměnu, ale v rámci plánovaného vybočení.
 • Neodměňujte dítě za snědení neoblíbené potraviny oblíbenou.
 • Každé dítě by mělo být vedeno k tomu, aby se radovalo ze zdravého chutného vyváženého jídla jako základu stravovacích návyků, ze kterých lze občas vybočit.
 • Buďte dítěti laskavým průvodcem na cestě vytváření nových návyků a vydejte se společně na tvořivou cestu vedoucí k zdravému životnímu stylu.

Uvědomte si, že změnit návyk je stejný proces, jako když učíme dítě jezdit na kole nebo hrát tenis nebo když vy jste se učili řídit auto. Nenaučíte se to ze dne na den, ale po malých postupných krocích a stálým opakováním do doby, než vejde návyk do krve. Samozřejmé je, že při tom i chybujete. Buďte na sebe i dítě na cestě za změnou životního stylu laskaví. Podchytit obezitu u dětí je velmi důležité, protože bohužel dítě s kily navíc z obezity většinou bez vaší snahy nevyroste. V to většinou rodiče často doufají a nesnaží se nijak dítěti pomoci.

Tip redakce Kalorické Tabulky

Rodinné kurzy zdravého životního stylu v Praze, Brně a on line – STOBík jsou určeny pro děti ve věku i od 8 do 13 let za doprovodu maminky, tatínka nebo prarodiče. Dospělý, který má též problémy s nadváhou, je veden k redukci hmotnosti společně s dítětem. Metodika vychází z dlouholetých zkušeností, kdy je cílem kurzu postupně odstraňovat základní chyby, které dělá většina rodin. Kurzy probíhají i online, aby byly dostupné pro všechny zájemce (www.stob.cz).

ilustrační foto: cz.depositphotos.com 

Z archivu aneb přečtěte si také:

PhDr. Málková Iva
www.stob.cz

PhDr. Iva Málková se již 40 let věnuje problematice obezity z pohledu psychologa. V r. 1990 založila společnost STOB (STop OBezitě), kde úspěšně aplikuje metodu kognitivně-behaviorální psychoterapie. Je autorkou a spoluautorkou řady knih. Ta nejnovější se jmenuje „Já zhubnu – s rozumem, zdravě a natrvalo“. Metodika STOBu učí lidi pracovat s myšlením a emocemi, které ovlivňují  chování – tedy stravovací a pohybové návyky. Zabývá se tedy nejenom tím, co lidé s kily navíc jedí, ale proč jedí jídlo navíc a jak jedí (všímavé jedení). Pořádá pobyty v tuzemsku i zahraničí.

15.8.2023 Články, Jak si udržet zdraví, Jak zhubnout

Související články

Jaký zvolit výlet s dětmi, aby jim byl ku prospěchu – praktické rady a tipy na svačinky od výživové poradkyně, jež se zaměřuje na malé jedlíky i nejedlíky

Jaký zvolit výlet s dětmi, aby jim byl ku prospěchu – praktické rady a tipy na svačinky od výživové poradkyně, jež se zaměřuje na malé jedlíky i nejedlíky

Počasí už nás nějaký ten pátek láká na výlety. Pro někoho je výletování skvělou příležitostí k aktivnímu odpočinku, pro jiné nenápadným hybatelem ručičky pomyslné váhy směrem vzhůru.

Není totiž výlet jako výlet a co se může zdát na cestě jako neškodná svačinka, kaloricky odpovídá pořádnému obědu.

Celý článek 18.6.2024